top of page
  • รูปภาพนักเขียนbaipai yuree

Pre Claim ดียังไง? ช่วยอะไรได้บ้าง?

Pre Claim ดียังไง? ช่วยอะไรได้บ้าง?
Pre Claim คือ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายหรือการอนุมัติการเคลมในครั้งนั้นๆว่าบริษัทประกันอนุมัติผ่าน และครอบคลุมการรักษาทั้งหมดหรือไม่ หรือมีส่วนไหนที่ไม่ครอบคลุม และอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกต้องต้องรับผิดชอบค่ะ ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีการผ่าตัดต่างๆ


ซึ่งในกรณีนี้จะไม่ได้ใช้ในทุกเคส จะใช้ในกรณีที่มีการรับการรักษาหรือผ่าตัด สามารถเช็คค่าใช้จ่ายก่อนได้ค่ะ บริษัทจะแจ้งกลับมาให้โรงพยาบาลทราบ และอีกกรณีคือ หากบังเอิญว่าโรคนั้นๆเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดในปัจจุบันทันด่วน ต้องใช้ระยะเวลาในการเกิด บริษัทจึงอาจจะมองว่าอาจจะเป็นมาก่อนทำประกัน บริษัทอาจจะให้ลูกค้าสำรองการจ่ายไปก่อน แล้วค่อยไปทำเบิกเคลมทีหลังค่ะ แต่หากยังไม่ต้องรับการผ่าตัดทันทีทันใด เราสามารถใช้สิทธิ์ Pre claim เพื่อให้บริษัทตรวจสอบประวัติมาก่อนให้เรียบร้อย และหากเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นมาก่อน จึงค่อยเข้ารับการผ่าตัด จะทำให้ครั้งนั้นเราไม่ต้องสำรองเงินในการจ่ายค่ะ


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page